Wie zijn wij

Even in het kort…

Interkerkelijk koor Columba (wat duif betekent) is een enthousiast koor dat serieuze (zang)zaken en gezelligheid graag combineert.
We hebben een gevarieerd populair geestelijk repertoire en verlenen onze medewerking aan kerkdiensten in Noord-Holland en treden op in verzorgingshuizen in de omtrek.

Columba is in 1975 opgericht. In de eerste paar jaar van ons bestaan is het vinden van een passende dirigent een uitdaging gebleken, maar met de komst van Bert Rootmensen als dirigent kwam aan die zoektocht een einde. Hij is bijna dertig jaar als dirigent aan het koor verbonden geweest.

In deze periode heeft Columba een CD uitgebracht waarop het passieverhaal naar het Johannes-evangelie in zang en tekst ten gehore wordt gebracht.

Met de komst van Connie Kriek, in 2009, beschikten we over een dirigente die, samen met de comboleden Gerard van Hal (piano) en Hans Hooglander (bassist), het beste uit ons wist te halen. Na 10 jaar bezielende leiding is Connie afgezwaaid.

Met de start van het seizoen 2019-2020 is Vera van Tol als dirigente aangetreden met als doel het enthousiasme in het zingen voort te zetten.

Het aantal koorleden (circa 30) is groeiende en nieuwe leden zijn altijd welkom.
Onze leeftijdsgrens stellen we op 65 jaar en wanneer nodig zal bij interesse als lid een stemtest worden gedaan.