Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Voor het contact van bestuur naar de leden en combo en onderling worden de gegevens als naam en adres, postcode, woonplaats, emailadres en telefoonnummers vastgelegd. Contact is nodig om informatie in belang van het organiseren van de zangactiviteiten te bewerkstelligen.
Gegevens als IBAN nummers en contributie gegevens om een goede administratie te kunnen voeren worden vastgelegd.
Foto’s van repetities en optredens alsmede activiteiten worden vastgelegd en in een fotoalbum geplaatst om het verenigingsleven uit te drukken en te bewaren als archiefmateriaal. De leden van Columba hebben schriftelijk toestemming verleend voor publicatie.
Gegevens als naam, adres, telefoonnummers en emailadressen van instellingen/ contactpersonen worden gearchiveerd om het goede plannen van de zaken rond een optreden uit te kunnen voeren.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De gegevens gebruiken we voor onszelf en worden niet uitgewisseld met andere organisaties buiten Columba.

Vragen of klachten
Als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen of als u vragen of klachten heeft over uw gegevens en bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met het secretariaat van Interkerkelijkkoor Columba via email adres: secretariaat@interkerkelijkkoorcolumba.nl
Er wordt op de website geen gebruik gemaakt van cookies.
7 september 2018