Jaarverslag Columba 2018, ledenvergadering 26 februari 2019

 

Kon vorig jaar nog gemeld worden dat 2017 een heerlijk ontspannen zangjaar was, 2018 zou ik meer als een bewogen zangjaar voor Columba willen typeren.

En nu dus een goed moment om daarop nog kort terug te blikken.

 

Bewogen op velerlei gebied.

Zo voelt het bewogen als je als koor afscheid gaat nemen van leden die voor kortere of langere tijd met ons hebben opgetrokken. Afscheid namen we in 2018 van Gerda Spies, Inge Jager, Lia de Blank en Clara van Dijk (maar liefst 18 jaar lid geweest). Zowel Lia als Clara hebben zich, náást het zingen, op meerdere gebieden ingezet voor Columba, waar we hen erg dankbaar voor zijn.

Maar het raakt je als koor dan ook weer wanneer anderen zich als lid aanmelden. Gerda Spies (weliswaar voor een korte periode) en Nelja Westerbeek kwamen ons versterken. En dat voelt goed!

Een bewogen moment was de uitreiking van gouden spelden aan Marjon van Barneveld en Wilma Zuidersma. Al 25 jaar lid van Columba en bewogen (gepassioneerd) zetten zij zich al die jaren in voor onze zangvereniging. Hulde aan deze jubilarissen.

Emotioneel bewogen was het trieste bericht dat onze Leo Meijles op 21 juni kwam te overlijden. Als trouw zanglid van Columba én van Mannenkoor De Lofstem ontviel hij ons opeens, op weg naar een uitvoering van De Lofstem. Met elkaar hebben wij, op onze eigen wijze, aangedaan gerouwd om zijn overlijden. In de afscheidsdienst op 27 juni mochten we voor duivenvriend Leo het lied “Vleugels” zingen. Gods vleugels droegen Leo tijdens zijn leven zoals een arend dat met haar jongen doet.

Bewogen, in de zin van geroerd, waren we betrokken met vreugdevolle momenten, omdat de gezondheid goed bleef of de geboorte van een kleinkind zich aandiende. Maar voor anderen bleven er toch ook wel zorgen om jezelf of de kinderen. Verdriet om het overlijden van een ouder of een andere naaste die er niet meer is, kon gedeeld worden op het koor. We leefden mee bij de gezondheidszorgen van Sipke Huizinga en Connie Kriek. Maar hoe ontroerend was het dat bij Sipke de behandelingen aansloegen en hij & Tineke weer met sterk verbeterde gezondheid konden gaan zingen. En ook Connie is dankbaar dat haar gezondheid flink verbeterd is sinds de enorm nare val die zij gemaakt had.

De onderlinge band op koor is prettig ontspannen. En ook al zijn er wel eens momenten dat het niet helemaal gaat zoals iemand het zich had voorgesteld, de humor en de gezelligheid en vooral de wil om met elkaar mooie inhoudsvolle liederen te zingen, tekenen het jaar 2018. Er heerst binnen het koor een sfeer van loyaliteit en respect voor elkaar en de goede onderlinge sfeer wordt geregeld geuit in een vrolijke noot tijdens de repetitie-avonden, het spontaan invallen voor een ander bij de corvee en vooral bij de grote bereidheid om fijne uitvoeringen te verzorgen.

 

We sloten het jaar af met 29 leden, twee vaste muzikanten en één dirigente.

 

We waren ook bewogen (druk in de weer) het afgelopen jaar. Verschillende activiteiten kwamen in 2018 voorbij:

6 maart: Jaarlijkse Ledenvergadering. Een ontspannen vergadering, zonder wijzigingen in het bestuur. En, zoals eerder gemeld, met twee jubilarissen in ons midden. Een belangrijk ‘wapenfeit’ was de formele goedkeuring die gegeven werd aan de herziene versie van ons huishoudelijk reglement.

7 maart: Hans van Tunen lanceert de app “Noot voor het hele koor”. De app is aangemaakt en bedoeld voor acute zaken en mededelingen. Aanvankelijk was het nog wel eens verleidelijk om spontaan van deze app gebruik te maken bij minder acute zaken, maar inmiddels is ieder er wel van bewust dat dit medium voor echt acute zaken bedoeld is en dat voor het overige de mail volstaat.

27 april: Koningsdag. Het bleek ook nu weer een schitterende dag met een gezellige plek bij het huis van Connie. Opnieuw met prachtig uitgestalde prijzen voor de loterij. Mede dankzij de vele aangeboden cadeautjes door de leden is dit altijd weer een succes. Ook de andere aangeboden diensten, als het koffie/thee terras, grabbelen, blik gooien en het gebruik van toilet waren goed in trek. Opbrengst : € 1.245,50! Fantastisch en hulde aan al onze vrijwilligers! En speciaal een dankwoord voor Margriet van Hal, Jolanda van Ommeren, Simone van Tunen, Wilma Zuidersma en Margreet Vijn voor de eindverantwoordelijkheid qua organisatie.

2 juni: Het jaarlijkse uitje. Deze keer door het bestuur georganiseerd. Aan het einde van een zeer zonnige week, op de eerste koelere dag van die periode, was ieder koorlid + eventuele partner hartelijk welkom in de tuin van Cobi & Erik Kroese. Het werd een gezellige en ontspannen barbecue en het inkoopbeleid van het bestuur bleek goed ingeschat te zijn. Er was voor iedereen ruim voldoende te eten en te drinken!

27 juni: Rabo Clubkas Campagne 2018. Mede dankzij het prachtige promotiefilmpje dat Hans van Tunen had gemaakt bleek er een mooi bedrag van € 253,56 beschikbaar te zijn voor Columba. Een prachtig resultaat al voelde het voor Bram Sluis wel wat wrang aan om dit resultaat overhandigd te krijgen op een feestelijke Rabobank-avond, op dezelfde dag dat Leo begraven werd.

– Na de zomervakantie vervolgden we ons zangseizoen weer op 11 september.

– 30 oktober: Dirigente Connie meldt ziek. Door een ongelukkige val in haar tuin is Connie op meerdere plaatsen gewoond geraakt. Cobi en Frans hebben Connie thuis een bloemstuk namens het koor overhandigd en tegelijk gesproken over een vervangingsperiode. Via Marcel Hiemstra kwamen we uit bij Vera van Tol. Vera heeft eerst een avondje op ‘proef’ gedirigeerd. Vera bleek een vrolijke en swingende verschijning te zijn met soms een opvallend T-shirt aan die ons op aangename wijze door de Connie-loze weken heeft geholpen. Er bleek een goede klik tussen koor en gelegenheidsdirigente.

Een herhaald optreden van het voltallige bestuur was er op dinsdagavond 4 december: een gezongen Sinterklaas-ode aan het gehele koor. Een kleinigheidje mocht natuurlijk niet ontbreken.

– Ten slotte, ook Columba kreeg in 2018 te maken met de AVG. Op de website is ons statement geplaatst en elk lid heeft een daartoe bestemd formulier ondertekend. Dát was overigens wel het minst bewogen aspect van het afgelopen jaar.

 

De uitvoeringen-agenda was ook het afgelopen jaar redelijk goed gevuld:

In 2018: 7 optredens.

 

We zijn geweest, op:

  • 14 januari MCA (ochtend) – NoordWest Ziekenhuisgroep
  • 1 april (Eerste Paasdag-ochtend) Blije Mare te Alkmaar
  • 27 mei Ontmoetingskerk te Heerhugowaard (avond)
  • 23 september Gevangenis Zuyder Bos – Amerswiel te Heerhugowaard (ochtend)
  • 4 november MCA (ochtend)
  • 21 december Horizon (avond) te Broek op Langedijk
  • 24 december Regenboogkerk te St. Pancras (kerstnachtdienst)

 

Het bestuur heeft slechts 3x vergaderd, telkens in goede harmonie, waarbij ook geregeld Connie werd uitgenodigd voor haar bijdrage. Connie behoefde hiervoor overigens niet haar huis te verlaten want dankzij mailverkeer en haar toelichtingen op de repetitie-avonden kon het bestuur dankbaar op de hoogte blijven van haar gedachten.

 

Zo globaal terugkijkend mogen we constateren dat het een goed maar bewogen jaar is geweest, waarop we door alles heen met dankbaarheid terug kunnen kijken. We zijn blij dat onze beide muzikanten Gerard van Hal en Hans Hooglander steeds weer beschikbaar zijn voor Columba en het geduld en vermogen in zich hebben om ons bij de liederen muzikaal te ondersteunen. Connie heeft met geduld en plezier zoveel als mogelijk haar taak gedaan en ons geholpen onze stem te gebruiken voor een mooi zanggeheel. Daarbij is het “uit het hoofd zingen” meer en meer tot uitdrukking gebracht.

In onze zang, het musiceren en het dirigeren hebben we een bijdrage mogen leveren in het doorgeven van de Blijde Boodschap die God voor alle mensen heeft.

Mogen de woorden van de Irish Blessing in ieders bewogen leven tot kracht en bemoediging zijn: “…and until we meet again, until we meet again, may God, may God hold you in the palm of His hand.”

 

Wij hopen dat dit ook in 2019 zo mag doorgaan.

 

 

Het bestuur wenst ons allen weer een positief en inspirerend nieuw zangjaar toe.

 

Frans Terwel

secretaris