Interkerkelijk Koor Columba

Door alle Coronaperikelen zijn alle Columba activiteiten die gepland stonden qua optredens, jubileumvieringen en repetities voorlopig opgeschort. Houdt de agenda in de gaten wanneer het een en ander weer zal worden opgestart.

Is het veilig om te musiceren (zingen/blazen) met een band/koor/groep/muziekvereniging?

Mogelijk geeft het een verhoogd risico op verspreiding van het nieuwe coronavirus als mensen met een groep gaan zingen of musiceren op blaasinstrumenten. Dat wordt nog onderzocht. Kijk op rijksoverheid.nl voor meer informatie over de maatregelen en mogelijkheden.

Columba is een enthousiast koor dat gezelligheid en serieuze zaken goed weet te combineren. We hebben een gevarieerd repertoire met geestelijk populaire liederen.

Wij verlenen onze medewerking aan kerkdiensten en verzorgingshuizen in de omtrek.
Bent u geïnteresseerd om Columba bij u te laten optreden neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Koordirectie

Met ingang van het nieuwe seizoen 2019-2020 heeft Columba een nieuwe dirigente:
Vera van Tol – van Suijlekom mogen verwelkomen.
Met veel plezier en enthou- siasme zijn we inmiddels samen gestart en hebben met een eerste optreden in de Noorderkerk in Zaandam een mooi applaus ontvangen tijdens de dienst.

Columba

viert dit jaar 

een jubileum!

45

2020 Jubileumjaar

Informatie

Nieuws

Agenda

Informatie over repetities en andere zaken m.b.t. Interkerkelijk Koor Columba zijn hier te lezen.

Naar Informatie…

Het laatste nieuws over het koor en wetenswaardigheden

Naar Nieuws…

Zie ook onze facebookpagina:

Optredens en activiteiten zijn te lezen in onze agenda.

Naar Agenda…