Interkerkelijk Koor Columba

Columba is een enthousiast koor dat gezelligheid en serieuze zaken goed weet te combineren. We hebben een gevarieerd repertoire met geestelijk populaire liederen.

Wij verlenen onze medewerking aan kerkdiensten en verzorgingshuizen in de omtrek.
Bent u geïnteresseerd om Columba bij u te laten optreden neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vacature dirigent(e)

Interkerkelijk koor Columba
is vanaf 27 augustus 2019 op zoek naar een enthousiaste

dirigent(e)

Wij zoeken iemand die:

• onze oecumenische geloofsovertuiging ondersteunt;
• in alles bijdraagt aan plezier in zingen;
• ernaar streeft om het beste in ons koor naar boven te halen;
• aandacht besteedt aan het instuderen van de partijen;
• in staat is om de interpretatie van de muziek duidelijk aan te geven tijdens repetitie en uitvoeringen;
• open staat voor verschillende muziekstijlen en variatie kan toepassen in de liederen;
• ervaring heeft met het samenstellen van koorprogramma’s in combinatie met de liturgie.

Inlichtingen: Cobi Kroese,
tel: 06-46701868
Uw motivatie en CV kunt u vóór 29 april 2019 sturen naar: voorzitter@interkerkelijkkoorcolumba.nl

Vastentijd 2019

van dinsdag 6 maart

   tot   donderdag 18 april
In de 40 dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. We willen ons inzetten om mensen nieuwe hoop en kracht te bieden en een nieuw begin te maken.

Informatie

Nieuws

Agenda

Informatie over repetities en andere zaken m.b.t. Interkerkelijk Koor Columba zijn hier te lezen.

Naar Informatie…

Het laatste nieuws over het koor en wetenswaardigheden

Naar Nieuws…

Zie ook onze facebookpagina:

Optredens en activiteiten zijn te lezen in onze agenda.

Naar Agenda…